Dia: 6 de Maio, 2018

1 - 3
Final Jogo
5 - 2
Final Jogo
3 - 5
Final Jogo
0 - 1
Final Jogo