Dia: 3 de Junho, 2018

2 - 1
Final Jogo
1 - 5
Final Jogo
0 - 3
Final Jogo
3 - 2
Final Jogo